Trefoil.tv | 텔레비전 채널 | 불가리아 | Телевизия Стара Загора

Телевизия Стара Загора

불가리아 - 지역 텔레비전
Телевизия Стара Загора е регионален политематичен телевизионен канал, утвърден на територията на област Стара Загора от 1996 г. Разпространява се по кабелен път в общините: Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево, Братя Даскалови, Опан, Раднево, Гълъбово и Чирпан. Потенциалната аудитория на регионалната телевизионна програма на ТВ Стара Загора е над 420 000 души.
Телевизия Стара Загора 0/5 based on 0 Votes

Similar TV channels

Shant TV

아르메니아 - 일반
Շանթ հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է Արթուր Եզեկյանի կողմից,...
© Copyright 2014 Trefoil.tv - 온라인 티비 시청. 인터넷 티비 시청.. 온라인으로 무료 라이브 TV 채널을 시청하십시오..
Trefoil.tv doesn't broadcast TV channels. On our site publishes only links on the official sources and websites. If you own or representative of the channel, and don't want it published on our catalog, please contact us via the feedback form, we'll remove it.